תקנון אתר

תנאי השימוש באתר:

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות מנהל האתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ,  ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספיר סוכנות לביטוח בע"מ. בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל התכנים באתר האינטרנט ספיר סוכנות לביטוח בע"מ , לרבות התגובות מובאים תחת רשיון קריאטיב קומונס CC BY-SA 2.5 IL הדורש ייחוס ושחרור זהה.

הנהלת אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, מנהל האתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ  אינו אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לתשומת לבך, מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ . שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט ניתן לפנות למנהל האתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ , דותן/ ירדנה בכתובת דוא”ל office@sapir-ins.co.il.אשר יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

תכנים המפורסמים ב- ספיר סוכנות לביטוח בע"מ על ידי גולשים:

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים או קישורים לתכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים.

מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ . רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתг מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ . אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.

מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר שלמנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים (“החומרים”) שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

הפסקת שימוש ושיפוי

מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהא מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

מדיניות הפרטיות באתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ

מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ. מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר https://www.sapir-ins.co.il/ תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ. במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

ניוזלטר

משתמשים עשויים להתבקש להירשם לניוזלטר של אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ באמצעות הזנת שם וכתובת דוא”ל כדי לקבל הודעות ממנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ. הנתונים שתמסור/י בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. מנהל האתר משתמש במערכת הרשמה מאובטחת ושומר על הזכות ליצור קשר עם הנרשמים ולשלוח להם מידע הקשור לאתר האינטרנט ולבלוג זה. באפשרות הנרשמים לצאת מרשימת התפוצה בכל עת וכל דוא”ל שיישלח אליהם יכלול קישור “הסר הרשמה” או באנגלית “Unsubscribe”.

Google Analytics

האתר עושה שימוש ב-Google Analytics (להלן: השירות), שירות ניתוח אינטרנט מבית חברת גוגל. השירות משתמש בקובצי “עוגיות”, קובצי טקסט שהאתר מציב במחשב שלכם, כדי לסייע לנו לנתח את אופן השימוש של המשתמשים באתר.

המידע הנוצר על ידי קובץ ה”עוגיה” על אודות השימוש שלכם באתר האינטרנט (כולל כתובת ה-IP שלכם, סוג הדפדפן, ספק שירות האינטרנט, זמן ומועד ביקור באתר, דפים מפנים ודפים יוצאים, כמות ופירוט לחיצות עכבר) יועבר אל Google ויאוחסן על ידיה בשרתים בארה”ב. Google תשתמש במידע זה כדי לבצע הערכה של השימוש שלכם באתר האינטרנט, לערוך דו”חות על פעילות באתר לעיון מפעילי האתר ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות באתר ולשימוש באינטרנט.
Google רשאית גם להעביר מידע זה לגורמי צד שלישי כאשר הדבר מתחייב על פי חוק, או כאשר גורמי צד שלישי אלה מעבדים את המידע מטעמה של Google.
Google לא תקשר את כתובת ה-IP שלך עם כל נתונים אחרים שמוחזקים בידי Google.
הנכם רשאים לסרב להשתמש בקובצי Cookie באמצעות בחירה בהגדרות המתאימות בדפדפן שלכם, או באמצעות הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע ל-Google Analytics. אולם אנא שימו לב שאם תעשו כן, יתכן שלא תוכלו להשתמש בפונקציונליות המלאה של האתר.
באמצעות השימוש באתר זה, הנכם מביעים הסכמה לעיבוד הנתונים אודותיכם בידי Google באופן המתואר לעיל ולמטרות המתוארות לעיל.
בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. Creatives . תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

שינויים במדיניות הפרטיות

מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

שיפוי:

את/ה תשפה את מנהל אתר ספיר סוכנות לביטוח בע"מ או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט  – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג’.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט:

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

תקפות הוראות תקנון זה:

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה

 

להצעת מחיר או התייעצות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם