חתימה על חוזה

מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד וביטוח חבות מעבידים

 1. עקב ריבוי פניות מצד מבוטחים בנוגע להעסקת קבלני משנה והאם נדרש לגביהם ביטוח חבות מעבידים, מצאנו לנכון להביא בפניכם תמצית הלכות בתי הדין לעבודה בנוגע למבחנים באמצעותם פוסקים האם קיימים יחסי עובד מעביד וזאת כדלקמן:
  1.1. מבחן ההשתלבות – במסגרת מבחן זה בודקים האם פעילותו של האדם שבאים לקבוע מעמדו מהווה חלק אינטגרלי מפעילות העסק או פעילות משלימה, והאם בהיעדרו של אותו אדם, יש כדי לפגוע בפעילות הרגילה של העסק. כמו כן, בודקים האם הגורם הינו בעל עסק משלו אשר נותן לחברה שירותים באופן חיצוני, האם הגורם נושא בעלויות הפעלת עסק משל עצמו והאם מפעיל משרד באופן עצמאי. ככל שהתשובות לשאלות אלו חיובית כך יטה בית הדין להכיר בגורם כעובד ולא כקבלן משנה [פרילנסר].
  1.2. מבחן הפיקוח והשליטה – במסגרת מבחן זה בודקים מהי מידת הפיקוח של העסק על הגורם הנבדק, ככל שרמת הפיקוח גבוהה יותר כך הסיכוי שייחשב כעובד גבוהה יותר. לדוגמא, אדם המועסק בשעות וימים קבועים, יש אפשרות רבה יותר לפקח עליו.
  1.3. מבחן הביצוע האישי – במסגרתו בוחנים האם קיים קשר אישי בין האדם שמבקשים לקבוע מעמדו לבין העסק. עובד שכיר בעסק לא נוהג לשלוח מחליף לבצע עבודתו בהיעדרו. לעומת זאת, עצמאי יכול לשלוח עובד שלו להחלפתו.
  1.4. מבחן הציוד – בוחנים האם האדם שבאים לקבוע מעמדו, נושא בעלויות של ציוד לביצוע עבודתו או שמא מקבל את כל הכלים/הציוד ממקום העבודה. ככל שהציוד שייך למקום העבודה יטה ביה"ד להכיר בגורם כעובד.
  1.5. משך ההעסקה – ככל שתקופת ההעסקה ארוכה יותר, תהיה נטייה להכיר במועסק כעובד.
  1.6.רצונם של הצדדים –רצון הצדדים להחיל או לא להחיל עליהם יחסי עובד מעביד במסגרת הסכם יישקל באופן כללי במסגרת המבחנים.
  1.7. צורת התשלום שימו לב צורת התשלום אינה מהווה מבחן ו/או אינדיקציה לבית הדין לקיום או אי קיום יחסי עובד מעביד!
  1.8. מקום ביצוע העבודה – אין השלכה למקום ביצוע העבודה וגם מי שעובד מביתו ואינו מגיע למקום העסק יכול להיחשב כעובד.
  1.9. מבחן התלות – יש לבחון את התלות בין הצדדים, את חובת העובד לעבוד וחובת המעסיק לספק עבודה. ככל שהתלות גדולה יותר, כך יטה ביה"ד לקבוע כי קיימים יחסי עובד מעביד.
 2. לאור האמור ושיקול הדעת הרחב הקיים לבתי הדין בקביעת יחסי עובד מעביד, אנו ממליצים להימנע מחשיפה מיותרת, לערוך ביטוח חבות מעבידים גם במקרה של העסקת עובדים שלא על בסיס תלוש שכר וכן לכלול את שכר העבודה של אותם עובדים/קבלנים בפוליסה.
 3. הקפדה על האמור לעיל תגרום למניעת חשיפת העסק לתביעות של עובדים שמעמדם לא ברור ולשקט נפשי לעסק.
 4. אנו כמובן עומדים לרשותכם לכל שאלה/הבהרה.
 5. בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח.

*האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

להצעת מחיר או התייעצות
השאירו מייל ונחזור אליכם בהקדם!

להצעת מחיר או התייעצות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם